Zakres usług

  1. Prawo Cywilne
  2. Prawo Pracy
  3. Prawo Administracyjne
  4. Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
  5. Egzekwowanie Należności
  6. Prawo Karne i Wykroczeń

Prawo cywilne - reprezentacja przed sądami, pisma procesowe i porady

Regulacja własności nieruchomości przez zasiedzenie lub uwłaszczenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, droga konieczna i inne służebności, rozgraniczenie, spory na tle wykonania umów obligacyjnych, odszkodowania za wypadki, zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, skarga pauliańska, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wykonanie zapisu testamentowego, zachowek i wiele innych.


Prawo pracy - spory na tle ustalenia i rozwiązania umowy o pracę

Prowadzenie typowych spraw pracowniczych, jak ustalenie stosunku pracy, kwestie związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, zwolnieniem dyscyplinarnym i odszkodowaniem. Adwokat Marek Ziemianin pomoże i doradzi także w sprawach wypadków przy pracy, pracowniczego zakazu konkurencji, mobbingu, odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone i wielu innych.


Prawo administracyjne - reprezentacja, pisma procesowe i porady

Sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania administracyjnego, takich jak odwołanie, zażalenie, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentowanie klientów we wszystkich sprawach, gdzie występują decyzje administracyjne i władztwo publicznoprawne, w tym w szczególności z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wywłaszczeń i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Adwokat Marek Ziemianin pomoże i doradzi w kwestiach takich jak pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna, samowola budowlana, pozwolenie na użytkowanie obiektu, użytkowanie wieczyste, wywłaszczenie nieruchomości i wiele innych.


Prawo rodzinne i opiekuńcze - porady, pisma, reprezentacja przed sądem

Adwokat Marek Ziemianin pomoże i doradzi w kwestiach takich jak: rozwód, separacja, podział majątku dorobkowego małżonków, ustanowienie rozdzielności majątkowej, zarząd majątkiem wspólnym, intercyza, alimenty, władza rodzicielska, opieka nad dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, a także wiele innych.


Egzekwowanie należności w postępowaniu przed komornikiem

Reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (np. wydanie nieruchomości).
Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, takich jak zażalenie, skarga na czynności komornika, wniosek o wyjawienie majątku, powództwo przeciwegzekucyjne, itp.


Prawo karne i wykroczeń

Obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego i oskarżonych przed sądem. Reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem w procesie karnym.

 

Kancelaria Adwokacka Marek Ziemianin

ul. Chramcówki 15G/5
34-500 Zakopane

 

Nr rachunku bankowego:
14 1500 2178 1221 7000 2645 0000

logo1