Ograniczenia w działalności adwokackiej.

 

Zakaz reklamy adwokatów - dlaczego nadal obowiązuje ?

Nie każdy to wie, ale pomimo dużych przemian społeczno - gospodarczych w ostatnich dziesięcioleciach, w Polsce nadal obowiązuje bezwzględny zakaz reklamy adwokatów, którego naruszenie podpada pod odpowiedzialność dyscyplinarną adwokatów. Możemy wprawdzie informować potencjalnych klientów o swojej działalności np. o danych teleadresowych, preferowanych dziedzinach prawa i specjalizacjach, ale informacje te nie mogą zawierać żadnych elementów ocennych np. że jestem najlepszym specjalistą z danej dziedziny prawa na danym terenie albo wskazywać na moje sukcesy w konkretnych sprawach etc. Dozwolone informowanie o swojej działalności też ma liczne ograniczenia, bo mogę zamieścić ogłoszenie prasowe, ale nie mogę już zamieścić tablicy z adresem kancelarii adwokackiej i numerem telefonu przy wjeździe do Zakopanego. Ogłoszenie prasowe nie może zajmować więcej niż 1/10 strony, być publikowane częściej niż raz w miesiącu w danym tytule prasowym, ani nie może znajdować się na stronach od 1 do 3. Czemu mają służyć te zakazy i ograniczenia ? Uzasadnieniem zakazu reklamy adwokatów są ponoć tradycje etyki prawniczej, podkreślające pojęcie godności tego zawodu. Wskazuje się, że świadczenie pomocy prawnej jest traktowane w kategoriach misji bądź powołania, a nie działalności rynkowej. Możliwe jest jedynie jak najlepsze wykonywanie zawodu, które zapewni sławę i reputację, a zatem i zainteresowanie osobą prawnika. Między adwokatami dopuszczalna jest jedynie rywalizacja w zakresie jakości świadczonych usług. Ponadto twierdzi się, że zakaz reklamy adwokatów chroni klienta przed zniekształceniem jego zachowań rynkowych, a także zapobiega nieuczciwej konkurencji między prawnikami (por. A. Dudkiewicz, P. Piątak, Zakaz reklamy w zawodach zaufania publicznego, MOP 2006, nr 4, s. 218).

A jak te podniosłe teorie mają się się do rzeczywistości ? U radców prawnych zakaz reklamy zniesiono w 2008 roku uznając, że jest zbyt restrykcyjny, a należy pamiętać, że punktu widzenia klienta, zawody adwokata i radcy prawnego w zasadzie różnią się tylko kolorem żabotu w todze. Prawników nielicencjonowach, tj. niezrzeszonych w żadnej korporacji zawodowej i którzy często nie posiadają żadnego wykształcenia prawniczego, nie dotyczą żadne ograniczenia, co doskonale widać np. po ilości osób rozdających ulotki w okolicach sądów krakowskich przy Rondzie Mogliskim, a także na przykładzie różnych firm odszkodowawczych lub windykacyjnych. Reklama działalności adwokackiej jest dozwolona w Niemczech od 1987 roku, jak również w Stanach Zjednoczonych (1977). Co istotne, w całej Unii Europejskiej reklama prawników, w tym adwokatów, jest zasadniczo dozwolona i to w dowolnej postaci.

W sytuacji, gdy świadomość prawna Polaków jest na katastrofalnym poziomie, a jednocześnie większe lub mniejsze problemy prawne dotyczą coraz większego grona osób i nie da się od nich uciec, opisane ograniczenia wydają się być całkowicie nieaktualne i niepotrzebne. Służą one w zasadzie adwokatom, którzy mają ugruntowaną pozycję na rynku usług prawniczych. Z drugiej strony, należy pamiętać, że u adwokatów brak jest oficjalnego podziału na poszczególne specjalizacje i wcale nie jest łatwo i szybko znaleźć adwokata z danej miejscowości specjalizującego się w jakiś niszowych dziedzinach prawa, a tak jest np. z prawem ubezpieczeń społecznych na terenie Podhala. Wielu ludzi nadal sobie ceni tradycyjny bezpośredni kontakt z prawnikiem w tzw. w cztery oczy, co jest z mojego punktu widzenia także wskazane, bo sprzyja wyjaśnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy i jak najlepszemu wykonaniu zleconej usługi prawniczej. W mojej ocenie, zniesienie zakazu reklamy adwokatów jest tylko kwestią czasu i koniecznością z uwagi na obecne realia rynku usług prawniczych.

Autor: Adwokat Marek Ziemianin

Kancelaria Adwokacka Marek Ziemianin

ul. Chramcówki 15G/5
34-500 Zakopane

 

Nr rachunku bankowego:
14 1500 2178 1221 7000 2645 0000

logo1